Geschiedenis

Wanneer u naar een bestemming zoals Mallorca op vakantie gaat is het ongetwijfeld altijd interessant om een beeld te krijgen van de geschiedenis van de plaats. Veel mensen houden er van om bijvoorbeeld een stukje van de geschiedenis van hun vakantiebestemming te herbeleven door het bezoeken van diverse bezienswaardigheden. Misschien is dat wel helemaal niets voor u, maar toch blijft de geschiedenis ons jaar na jaar fascineren. Omwille van deze reden hebben we er voor gekozen om onze bezoekers een zo grondig mogelijk beeld te scheppen van wat er zich in het verleden allemaal op het prachtige Mallorca heeft afgespeeld. Wil je dus meer te weten komen over de geschiedenis van Mallorca? Aarzel dan niet langer en ontdek er op deze pagina alles over!

Eerste bewoners van Mallorca

De oudste bevolking van het Spaanse eiland Mallorca tot dusver bekend gaat terug tot het derde en vierde millenium v.Chr. Toen werd het eiland bevolkt door een Iberisch herdersvolk welke hun intrek hadden genomen in holen. Hoewel er niet veel bekend is van deze periode op het eiland werd wel duidelijk dat de mensen in deze tijd reeds een huisdier hadden, namelijk de Myotragus, een antilopensoort. Andere belangrijke archeologische vondsten dateren reeds van een flinke periode later, namelijk 1500 tot 100 v.Chr. Dit was de tijd van de zogenaamde Talayot-cultuur. Typerend voor deze periode waren de inmiddels bekende ronde uitkijktorens of wachttorens die overal als onderdeel van een nederzetting werden geplaatst. Ook de zogenaamde naveta was een bouwwerk dat specifiek kan worden toegeschreven aan de Talayot-cultuur. Deze van uitzicht omgedraaide boten werden in deze tijd namelijk gebruikt als graftombe.

Het tijdperk van de Carthagers en de Romeinen

Inmiddels zijn we aangekomen in het jaar 645 v.Chr. wanneer de Carthagers de Balearen bevolkten. De volgende periode (namelijk die tussen 264 en 146 v.Chr.) zou in het bijzonder in het teken staan van de zogenaamde Punische oorlog die werd uitgevochten tussen Rome en Carthago. Het is bekend dat tijdens deze oorlog zowel Mallorca als de andere eilanden in de Balearen een uitermate belangrijke rol hebben gespeeld. Solden die op Mallorca werden gerekruteerd stonden in deze tijd in het bijzonder bekend als uitstekende slingeraars. Ze maakten dan ook steevast een niet onbelangrijk deel uit van het leger van Carthago. Het duurde uiteindelijk tot 123 v.Chr. vooraleer de Romeinen de Balearen inclusief Mallorca hadden veroverd. Alle eilanden van de eilandengroep werden uiteindelijk in de vierde eeuw opgenomen in de provincie Hispania Citerior.

Dit was meteen de eerste maal in de geschiedenis dat de eilanden Mallorca, Ibiza, Menorca en Formentera bij elkaar hoorden. Dat de eilanden van de Balearen een belangrijke rol zouden gaan spelen voor de Romeinen werd al snel duidelijk. Niet alleen werden de eerder reeds genoemde soldaten gerekruteerd, daarnaast waren de eilanden tevens een belangrijke leverancier op het vlak van hout. Inwoners van met name Mallorca en de andere eilanden leerden daarnaast ook hoe druiven, olijven en koren te verbouwen. De Romeinse periode was gunstig voor de geschiedenis van Mallorca. In deze tijd werden immers heel wat wegen aangelegd en bruggen gebouwd. Het was ook in deze periode dat steden zoals Palma, Pollentia en Manacor hun oorsprong vonden. Het was de stad Pollentia welke toen aanzien werd als machtigste stad van het eiland.

Het Christendom verspreidde zich tijdens de vierde en vijfde eeuw doorheen het eiland. Tijdens deze periode werden dan ook de eerste basilieken opgericht. Na het ineenvallen van het Romeinse Rijk werd het Spaanse vasteland veroverd door de Westgoten. Vandalen belaagden de Balearen en plunderden dat het een lieve lust was. Dit duurde voort tot in de zesde eeuw toen de eilandengroep werd veroverd door de Byzantijnen.

De drie eeuwen durende bezetting van de Moren

Gedurende de periode van de zevende en achtste eeuw kwamen de eilanden regelmatig onder vuur te liggen door toedoen van de Barbaren en Noormannen. Het duurde ook niet lang, namelijk slechts tot aan het begin van de achtste eeuw toen ook de Moren zich in de confrontatie om de eilandengroep gingen moeien en met succes. Hoewel de eerste aanval nog werd afgeslagen met de hulp van Karel De Grote lukt het de Moren enige tijd later toch om met succes de vestigingen op de eilanden in te nemen. Deze bezetting zou maar liefst drie eeuwen lang standhouden. Het was ook in deze tijd dat Palma voor het eerste als hoofdstad van Mallorca werd aangewezen. De stad kreeg van de Moren echter de naam Medina Mayurka. Tijdens de Moorse overheersing ondervonden de eilandbewoners eigenlijk opvallend weinig hinder van de Moren. Ze konden bijvoorbeeld zonder probleem hun eigen godsdienst blijven uitoefenen en ook Joden en Genuese kooplieden mochten zich zonder probleem vestigen op het eiland. In deze periode werd Mallorca eveneens als uitvalsbasis gebruikt kapers die de handelsschepen aanvielen. Dit zorgde er voor dat er op het eiland behoorlijk wat geld in het laadje werd gebracht.

In 1229 was het de koning van Aragon en Catalonië, namelijk Jauma I die de Moren van het eiland heeft weggedreven. Zijn heerschappij duurde tot 1276 toen werd beslist om het koninkrijk Mallorca te schenken aan zijn twee zonen Jaume II en Pedro II. Deze keuze pakte nadien echter opvallend verkeerd uit, want Pedro II wou meer dan Valencia, Aragon en Catalonië en voerde dan ook constant oorlog tegen zijn eigen broer. Deze strijd ging jaren door tot de Balearen in 1343 werden veroverd door Pedro IV van Aragon. Deze overwinning zorgde er voor dat er meteen een einde kwam aan het zelfstandige koninkrijk en dat er werd beslist om de Balearen toe te voegen aan het bestaande koninkrijk van Aragon. Dit duurde tot 1479 toen de Balearen een provincie werden binnen het grote Spaanse rijk. De ontdekking van Amerika zorgde er later voor dat de economie op het eiland een sterke terugval kende. Een deel van de handel werd in deze tijd namelijk verplaatst van de Middellandse Zee naar de Atlantische Oceaan.

Het Mallorca van de 18e eeuw en later

Ook in de 18e eeuw ging de strijd om het Spanje zoals we dat vandaag de dag kennen gewoon door. Toen waren het, het Franse Huis van Bourbon en het Oostenrijkse Huis van Habsburg dat de degens kruisten. Het was uiteindelijk het Huis van Bourbon dat de strijd zou winnen en dat dik tegen de zin van de inwoners van de Balearen. In 1833 werd dan uiteindelijk beslist om de Balearische provincie op te richten waarna het bestuur van de Balearen op Mallorca werd gevestigd. Vanaf dat ogenblik leek de rust te zijn teruggekeerd naar de streek en ook de welvaart en het toerisme kenden een aanzienlijke groei. In 1993 vond een nieuw sleutelmoment plaats in de geschiedenis van Mallorca. Toen werd er immers een autonome status toegekend aan de Balearen waardoor ze een eigen regering en parlement kreeg.